تبلیغات شما اینجا قیمت سرور پرینتر اچ پی راهنمای خرید ویدئو پروژکتور اچ پی سرور سرور اچ پی سوئیچ شبکه سیسکو سوئیچ سیسکو یو پی اس فاراتل دوربین مداربسته سامسونگ دوربین مداربسته هایک ویژن دوربین مداربسته داهوا قیمت موبایل قیمت انواع گوشی قیمت گوشی پایین ترین قیمت گوشی بهترین گوشی برای موزیک بهترین گوشی برای سلفی بهترین گوشی برای بازی راهنمای خرید تلویزیون راهنمای خرید موبایل راهنمای خرید گوشی قیمت انواع تبلت قیمت تبلت لپ تاپ قیمت قیمت لپ تاپ قیمت لپ تاپ ایسوس سری x قیمت لپ تاپ ایسوس سری N قیمت لپ تاپ ایسوس سری v قیمت لپ تاپ ایسوس سری U قیمت لپ تاپ ایسوس سری K555 چت روم
بستن تبلیغات [X]
متن های آبی رنگ و مهم ریاضی ششم

· عدد هایاعشاری نمایشی از عدد های کسری یا عدد های مخلوط اند که مخرج شان10.100.1000.10000 است.

· هر نقطهای روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محورعددها نشان داد.

· عدد های کسری و عددهای مخلوط دو نمایش مختلف از یکعدد هستند.

· روش گردکردن ، پاسخ ها را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند و خطای محاسبه را کاهش می دهد.

· در انجاممحاسبه های تقریبی باید مراقب بود که مقدار خطا های استفاده از عددهای تقریبی رویهم جمع نشوند و فاصله ی عدد حاصل از مقدار واقعی اش زیاد نشود.

· بهتر استقبل از انجام عملیات پاسخ را تقریب بزنید.

· با تقسیمصورت بر مخرج هر کسر می توان آن را به صورت یک عدد اعشاری نشان داد.

· وقتی میگوییم تقسیم را تا یکرقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتر از 0.1 بدست آوریم.

· -------------------------- دو رقم --------------------------------------0.01------------.

· برایاندازه گیری زاویه ها از نقاله استفاده می کنیم.

· یکی ازواحد های اندازه گیری زاویه درجه است.

· هر زاویهای می تواند واحد اندازهگیری باشد.

· کوتاهترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط خط عمود است.

· با کمکگونیا می توانید از یک نقطه بر یک خط خط عمود رسم کرد.

· فاصله یبین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند.م

· واحداستاندارد اندازه گیری طول متر است.

· طول هایخیلی زیاد را به واحد بزرگ تری به نام کیلو متر اندازه می گیرند.

· هرچه بهسمت مثبت پیش برویم عدد ها بزرگتر می شوند.

· همه یعدد های صحیح منفی از صفر کوچکتر هستند.

· ...،+3 و +2 و +1 و 0 و -1 و -2 و -3 و... عدد های صحیح هستند .عددهای صحیح مثبت و عددهای صحیح منفی.

· صفر نهمنفی نه مثبت.

· درریاضیات برای ساده و مختصر کردن بیان عددهای علامت دار ار علامت +و- استفاده میکنند

· قرینه یمرکزی را می توان با دوران دادن شکل حول مرکز تقارن نیز پیدا کرد.

· بعضی ازواحدهای استاندارد حجم ، متر مکعب ، دسی متر مکعب ، و سانتیمتر مکعب است.

· یک مکعبمستطیل 6سطح ( وجه ) دارد که دو به دو باهمبرابرند.

· واحداستاندارد اندازه گیری سطح ، متر مربع است.

· برایدقیق تر شدن اندازه گیری ها از واحدهای کوچک ترمانند دسی مترمربع ، سانتیمتر مربع و میلی متر مربع استفاده می کنیم.

· تسهیم بهنسبت یعنی : پرداخت پول هرکس به نسبت سهم آن فرد از کل(مجموع) سهم ها

· هرگاه دومقدار طوری تغییر کنند که نسبت (حاصل تقسیم) آن ها مقدارثابتی باشد (یعنی نسبت کسرها باهم مساوی باشند) آن دو مقدار ، مقدارهایمتناسب می گویند.

· مقایسهنسبت ها به مقایسه ی کسر ها تبدیل می شود.

· ترتیبانجام عملیات یک عبارت: داخل پرانتز-->داخلی ترین پرانتز-->ضرب وتقسیم-->از چپ به راست-->جمع و تفریق-->از چپ به راست

· عددهایاعشاری نمایشی از عددهای کسری با عددهای مخلوط اندکه مخرج شان عدد های 10، 100و1000 است.

· هر نقطهی روی محور را می توان با یک عدد بیان کرد پس هر عدد کسری را هم می توان روی محور عددها نشان داد.

· عدد هایکسری و عددهای مخلوط ، دو نمایش مختلف از یک عددهستند.

+ تعداد بازدید : 2 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T18:33:14+02:00 و ساعت :