تبلیغات شما اینجا گیفت کارت اپل
بستن تبلیغات [X]
احضار درمراحل احتياط و ذخيره

16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

ماده 56-شوراي عالي دفاع ميتواند يك ياچندطبقه افسران ودرجه داران و افرادوظيفه خدمت دوره ضرورت راانجام داده اندو دردوره هاي احتياط و ذخيره خدمت وظيفه عموميهستند براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي فراخوانده يا پيشنهاد بسيج همگاني به مقام رهبريبنمايد.
نحوه احضار و مهلت معرفي فراخواندگان همچنين كساني كه بعلل ناشي از وضع جسماني يا اجتماعييا حساسيت مشاغل آنان ممكن است از فراخوانده شدن براي تجديد يا تكميل آموزش نظامي معافشونددر آئيننامه اجرائي اين قانون كه توسط وزارتين دفاع و سپاه و به تصويب شوراي عاليدفاع ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 57-كليه فراخواندگان براي خدمت دوره احتياط و ذخيره ياتجديد يا تكميل آموزش يابسيج همگاني حقوق معادل حقوق ثابت افسران ، درجه داران و افرادكادر ثابت همدرجه خودحسب مورد از بودجه وزارتخانه هاي مربوطه دريافت خواهند داشت .
تبصره 1-فراخواندگان موضوع اين ماده درصورتي كه كارمنديكي از وزارتخانه ها يا سازمانهايدولتي و يا وابسته به دولت باشند مابه اتفاوت حقوق و مزاياي خود را از سازمان متبوعدريافت خواهندداشت .
تبصره 2-ميزان حقوق پرسنل احتياط و ذخيره در زمان جنگ بنابر پيشنهاد ستاد مشترك و تصويبشورايعالي دفاع خواهد بود.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ماتماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی

+ تعداد بازدید : 52 |
نوشته شده توسط pedram در 2016-06-24T07:48:42+02:00 و ساعت :